Η Νονά

Η κυρά Λευτερία τινάχτηκε σαν ελατήριο μόλις άκουσε την κόρνα, «πωπώ ήρθε η κούρσα» είπε δυνατά, «τώρα ΕΡΧΟΜΑΙ!» φώναξε, λες και μπορούσε