Μπλάντυ Χιονάτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παραμύθι ΤΡΟΜΟΥ Η Χιονάτη έκανε ν’ ακουμπήσει τον ώμο της Κακιάς Μητριάς, αλλά εκείνη τινάχτηκε σαν να την χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα.