Φρουφρού Κολάντερ

Κάθομαι στο γραφείο μου, δουλεύω στον υπολογιστή, με πλησιάζει ο πεθερός μου με περιέργεια, κάθεται πίσω από τον ώμο μου και προσπαθεί