Τσάντες, τσέπες, χέρια

Υπάρχουν 3 τύποι ανθρώπων. Αυτοί που κουβαλάνε τσάντες, χαρτοφύλακες, μπακ πακς, οτιδήποτε… Και έχουν μέσα, τσΠαναγιάς τα μάτια, πορτοφόλια, κλειδιά, προφυλακτικά, σερβιέτες,